Начало


“Религията в Европа” е нова специалност на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, инициирана от Богословския факултет. Нейното съществуване е извикано от необходимостта съвременна Европа да посрещне предизвикателствата, идващи от радикализацията на различни религиозни и социални движения. Принципните основи на програмата лежат върху респекта към демократичните ценности, човешките и религиозни права и свободи. Екипът на програмата поддържа схващането, че образованието в толерантност е пътят към взаимното разбирателство и уважение.

Преподаването на религиозните традиции на Европа и Средиземноморския басейн в нашата специалност е положено на базата на научна методология, имаща за цел да даде обективно познание в научната област.